Tiện ích tại dự án Laimian City có gì nổi bật?

Tiện ích tại dự án Laimian City có gì nổi bật?