Mặt bằng dự án Laimian City Quận 2 như thế nào?

Mặt bằng dự án Laimian City Quận 2 như thế nào?